Posty

Szybkie małe depresso

Wyjść z siebie, stanąć obok

Dwie beczki

Siądź pod mym liściem